Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-3/22

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 7. 1. 2022 do vključno 12. 1. 2022. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.479 lastnih delnic v skupni vrednosti 412.012 EUR, in sicer:

- 7. 1. 2022               989  delnic po povprečni tehtani ceni 118,00 EUR,
- 10. 1. 2022             800  delnic po povprečni tehtani ceni 117,75 EUR,
- 11. 1. 2022          1.002  delnic po povprečni tehtani ceni 119,00 EUR in
- 12. 1. 2022             688  delnic po povprečni tehtani ceni 119,00 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.687.786, kar je predstavljalo 5,147 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.691.265, kar predstavlja 5,157 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 13. 1. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 13.01.2022