Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-17/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ194, SZ125 in DZ95 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ194

SZ125

DZ95

ISIN koda:

SI0002503017

SI0002503025

SI0002503033

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20220414 GOVT GTD

RS/DISC TB 20220714 GOVT GTD

RS/DISC TB 20230112 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

90.000

80.000

42.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

90.000.000,00

80.000.000,00

42.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

13. 1. 2022

13. 1. 2022

13. 1. 2022

Datum uvrstitve na borzni trg:

17. 1. 2022

17. 1. 2022

17. 1. 2022

Začetek trgovanja:

17. 1. 2022

17. 1. 2022

17. 1. 2022

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

12. 4. 2022

12. 7. 2022

10. 1. 2023

Datum zapadlosti:

14. 4. 2022

14. 7. 2022

12. 1. 2023

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 13.01.2022