Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-10/22

Union Hotels Collection d.d.

Sklic 39. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELS COLLECTION d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba UNION HOTELS COLLECTION d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, objavlja sklic 39. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELS COLLECTION d.d., ki bo v sredo, dne 16.2.2022 ob 10. uri v UNION HOTELS COLLECTION d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica na naslovu Miklošičeva 3), v Ljubljani.

Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov ter ostalo gradivo objavljamo v pripetih datotekah.

Gradivo bo od dneva objave do zakonsko določenega roka objavljeno tudi na spletni strani družbe https://www.uhcollection.si/.

Glavna izvršna direktorica:
Tjaša Telič Goršič

Datum: 14.01.2022