Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-5/22

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s  programom odkupa lastnih delnic z dne 4. 11. 2021 Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: družba), javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 12. 1. 2022 do vključno 18. 1. 2022. V navedenem obdobju je družba odkupila 879 lastnih delnic v skupni vrednosti 52.551,60 EUR, in sicer:

- 12. 1. 2022              109      delnic po povprečni ceni 58,38 EUR/delnico,

- 17. 1. 2022              370      delnic po povprečni ceni 60,40 EUR/delnico,

- 18. 1. 2022              400      delnic po povprečni ceni 59,60 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila NLB d.d.

 

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Skupno število lastnih delnic pred navedenimi nakupi je bilo 30.000, kar je predstavljalo 0,459 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po navedenih nakupih je 30.879, kar predstavlja 0,472 % vseh izdanih delnic.

Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic. Skupno število delnic z glasovalno pravico po navedenih nakupih je 6.504.599, kar predstavlja 99,528 % vseh izdanih delnic.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.

Datum: 19.01.2022