Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-20/22

NLB, d. d., Ljubljana

Objava načrtovane izdaje podrejenih Tier 2 obveznic

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014, družba NLB d.d., Ljubljana (NLB d.d.) obvešča javnost, da je podelila J.P. Morgan mandat, da skupaj z NLB d.d. kot skupna organizatorja (Joint Lead Managers) organizirata serijo predstavitvenih sestankov pred morebitno izdajo podrejenih obveznic, namenjenih vključitvi v dodatni kapital NLB d.d. (Tier 2), z dospelostjo čez 10 let in možnostjo predčasnega odpoklica po 5 letih, ki bodo izdane, če bodo pogoji na trgu za to primerni. ING in UniCredit bosta pri tem sodelovala kot višja vodilna soorganizatorja (Senior Co-Lead Managers). Obveznice bodo ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 20. 1. 2022 dalje na voljo na uradni spletni strani NLB d.d. (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 20.01.2022