Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-123/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb

Dne 9.3.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  236 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 9.440,00 EUR, kar predstavlja 0,0132% vseh delnic in  0,0132%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba Union Hotels Collection d.d. v lasti 15.073 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,8403% vseh delnic in 0,8403% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 11.03.2022