Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-30/22

KD d.d., Ljubljana

Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2021

V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in 134. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za poslovno leto 2021 v standardnem formatu ESEF. Letno poročilo je upravni odbor družbe sprejel na svoji seji dne 28.4.2022.

 

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si od  28.4.2022 dalje, najmanj 10 let od datuma objave.

KD d.d.
Datum: 28.04.2022