Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-179/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ198 in SZ129 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ198

SZ129

ISIN koda:

SI0002503140

SI0002503157

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20220811 GOVT GTD

RS/DISC TB 20221110 GOVT GTD

Mesto trgovanja:

XLJU

XLJU

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

45.000

21.800

Skupna nominalna vrednost (EUR):

45.000.000,00

21.800.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

12. 5. 2022

12. 5. 2022

Datum uvrstitve na borzni trg:

16. 5. 2022

16. 5. 2022

Začetek trgovanja:

16. 5. 2022

16. 5. 2022

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

9. 8. 2022

8. 11. 2022

Datum zapadlosti:

11. 8. 2022

10. 11. 2022

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 12.05.2022