Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-183/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Cinkarna Celje, d. d. – predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe CINKARNA CELJE, d. d.,  povzema osnovne podatke o predvidenem izplačilu dividend in določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

 

Oznaka delnic:

CICG

Datum skupščine družbe:

Sredo, 15. 6. 2022, ob 14.00 uri

Višina predlagane dividende:

21,00 EUR

Izplačilo dividend:

Petek, 24. 6. 2022

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Četrtek, 23. 6. 2022

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Sreda, 22. 6. 2022

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 13.05.2022