Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-185/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Poročilo o napredku za doseganje ciljne spolne raznolikosti v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2022

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, kot podpornica pobude 40/33/2026, predstavljene s strani Združenja nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZNS), za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora v borznih in državnih družbah, objavlja redno Poročilo o napredku iz pobude 40/33/2026 v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2022 (v nadaljevanju: Poročilo o napredku), ki ga je pripravilo ZNS v sodelovanju z družbo Deloitte Slovenija in je namenjeno obdobnemu spremljanju napredka na tem področju.

Na dan 30. 4. 2022 cilje glede spolne raznolikosti dosega 30 % družb. V upravah teh družb je v povprečju dobrih 23 % žensk, v nadzornih svetih pa 26 %.

V Poročilu o napredku je predstavljenih 13 družb, ki so v obravnavanem obdobju imele spremembe v sestavi teh organov in prikazuje njihovo doseganje ciljev spolne zastopanosti iz pobude 40/33/2026, pri čemer so 4 družbe napredovale, 8 družb je ohranilo obstoječe stanje, 1 družba pa je nazadovala in ne dosega ciljev iz pobude.

Naslednje obdobje skupščin bo nova priložnost za družbe, da izboljšajo stanje na področju ciljne spolne raznolikosti, o katerem bo izdelano novo poročilo v septembru 2022.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 13.05.2022