Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-369/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 26.5.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  800 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 34.880,00 EUR, kar predstavlja 0,0446% vseh delnic in  0,0446%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 27.5.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  479 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 20.884,40 EUR, kar predstavlja 0,0002% vseh delnic in  0,0002%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba Union Hotels Collection d.d. v lasti 3.673 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,2047%vseh delnic in 0,2047% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

 

Datum: 30.05.2022