Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-396/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Prenehanje transakcijskega postopka v zvezi z nakupom poslovnih deležev v družbi MEDICOENGINEERING d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), 17. člena Uredbe (EU) o zlorabi trga ter veljavnih področnih predpisov, družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Družba Salus") objavlja naslednjo informacijo:

Dne 7.1.2022 so Družba Salus kot kupec, ter družbenika družbe MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin ("Družba"), kot prodajalca, sklenili Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v Družbi ("Prodajna Pogodba"). Prodajna Pogodba je bila sklenjena pod določenimi odložnimi pogoji.

Družba Salus sporoča, da vsi odložni pogoji v Prodajni Pogodbi niso bili izpolnjeni, zato se transakcijski postopek v zvezi z nakupom poslovnih deležev v Družbi ne nadaljuje, Prodajna Pogodba pa bo prenehala veljati.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani Družbe Salus od 8.6.2022 dalje, vsaj za obdobje 5 let.

Uprava
Datum: 08.06.2022