Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-399/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 7.6.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  215 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 9.476,00 EUR, kar predstavlja 0,0001% vseh delnic in  0,0001%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 8.6.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  179 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 9.476,00 EUR, kar predstavlja 0,0001% vseh delnic in  0,0001%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba Union Hotels Collection d.d. v lasti 1.899 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,1058%vseh delnic in 0,1058% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 09.06.2022