Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-413/22

Equinox d.d.

Obvestilo o sklepih 3. skupščine delničerjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. objavlja sklepe, sprejete na 2. redni skupščini delničarjev družbe, ki je potekala v sredo, 15.06.2022, ob 11.00 uri v salonu Vrtnica v okviru uHotela na naslovu Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 1.691.496, katerih delež glasovalnih pravic je znašal 94,42% glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi:

Vsi predlagani sklepi so bili sprejeti soglasno. Potek same skupščine, sprejeti sklepi in vse ostale informacije, so predstavljene v priloženem notarskem zapisniku skupščine.

Nasprotni predlogi:

Na skupščini ni bil najavljen noben nasprotni predlog.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

 

Upravni odbor

 

Datum: 15.06.2022