Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-463/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 29.6.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  62 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.976,00 EUR, kar predstavlja 0,0034% vseh delnic in  0,0034%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.353.458 lotov delnic EQNX kar predstavlja 75,4491% vseh delnic in 75,4491% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 30.06.2022