Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-540/22

VIPA HOLDING, d.d.

Politika prejemkov in Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Vipa Holding d.d.. in Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021 družbe Vipa Holding d.d., skupaj s poročilom neodvisnega revizorja.

Z navedenima dokumentoma se je skupščina družbe seznanila dne 17.08.2022 ter ju soglasno odobrila. Za odobritev je glasovalo 6.455.661 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.661, kar predstavlja 87,86 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

To obvestilo skupaj s prilogama bo objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si od 17.08.2022 dalje za obdobje najmanj desetih let.

Uprava družbe
Datum: 17.08.2022