Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-594/22

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na 62. redni seji nadzornega sveta, ki je potekala dne 14.09.2022, so člani nadzornega sveta:

  • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
  • se seznanili s finančnim poročilom Prve Group ter hčerinskih družb, za obdobje 1 – 6  2022,
  • potrdili aneks k pogodbi o revidiranju letnih računovodskih izkazov za leto 2022 z revizijsko hišo Grant Thornton Audit d.o.o.
  • se seznanili z nakupom prednostnih delnic od delničarjev, ki so na skupščini glasovali proti umiku prednostnih delnic iz organiziranega trga,
  • podali soglasje upravi družbe k ustanovitvi zavarovalnice v Republiki Makedoniji,
  • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.
Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 14.09.2022