Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-653/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o podaljšanju veljavnosti zavezujoče ponudbe za nakup poslovnih deležev v družbi Farmadent d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Uredbe o zlorabi trga in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednje sporočilo:

V zvezi s sporočiloma za javnost z dne 24.06.2022 in z dne 26.09.2022, objavljenima na portalu SEOnet, in sicer glede oddaje in podaljšanja veljavnosti zavezujoče ponudbe za nakup poslovnih deležev v skupni višini 75% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. ("Farmadent"), z nakupno opcijo za nakup preostalih poslovnih deležev v skupni višini 25% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent, oziroma alternativno za nakup poslovnih deležev v skupni višini 100% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent, s strani  družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o., katere edini družbenik je družba Salus, Salus sporoča, da še vedno potekajo pogajanja in da je veljavnost zavezujoče ponudbe podaljšana do 03.11.2022 do 16h, pod pogojem, da se v tem roku uskladi in podpiše pogodba o prodaji in prenosu poslovnih deležev.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 19.10.2022 dalje do izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 19.10.2022