Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-857/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sklep nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. o ponovnem imenovanju predsednika uprave in člana uprave za naslednje 5-letno mandatno obdobje s pričetkom 01. 01. 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe je na svoji 8. redni seji dne 22. 12. 2022 za predsednika uprave družbe SALUS, Ljubljana, d.d. ponovno imenoval mag. Žiga Hienga, in sicer za 5-letno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 01. 01. 2023 in s pooblastilom za samostojno zastopanje.

Imenovanje mag. Žiga Hienga, dosedanjega predsednika uprave, magistra ekonomskih znanosti s pridobljenim CFA certifikatom, ki ima večletne izkušnje z upravljanjem družb, sledi izpolnitvi dosedanje Strategije družbe ter viziji za prihodnost. 

Prav tako je Nadzorni svet na zgoraj omenjeni seji za člana uprave družbe SALUS, Ljubljana, d.d. ponovno imenoval Gregorja Jenka, in sicer za 5-letno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 01. 01. 2023 in s pooblastilom za samostojno zastopanje.

Imenovanje Gregorja Jenka, univerzitetnega diplomiranega ekonomista, ki ima večletne izkušnje z upravljanjem družb, sledi izpolnitvi dosedanje Strategije družbe ter viziji za prihodnost. 

 

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 23. 12. 2022 dalje do izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 23.12.2022