Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-860/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sklep nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. o ponovnem imenovanju predsednika uprave in člana uprave za naslednje 5-letno mandatno obdobje s pričetkom 01. 01. 2023 - dodatno pojasnilo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Salus, Ljubljana, d.d. objavlja naslednje sporočilo z dodatnim pojasnilom:

Nadzorni svet družbe je na svoji 8. redni seji dne 22. 12. 2022 za predsednika uprave družbe SALUS, Ljubljana, d.d. imenoval mag. Žiga Hienga in za člana uprave družbe SALUS, Ljubljana, d.d. Gregorja Jenka.  Mag. Žiga Hieng in Gregor Jenko sta imenovana za 5-letno mandatno obdobje s pričetkom 01. 01. 2023.

Mag. Žiga Hieng in Gregor Jenko sta za isto mandatno obdobje imenovana tudi za direktorja odvisne družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o, in sicer s pooblastilom za samostojno zastopanje.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 23. 12. 2022 dalje do izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 23.12.2022