Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-2/23

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sklenjena Prodajna pogodba o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi MEDITRADE d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), 17. člena Uredbe (EU) o zlorabi trga ter veljavnih področnih predpisov, družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednjo informacijo:

Dne 3.1.2023 sta družba Salus kot kupec, ter edini družbenik družbe MEDITRADE d.o.o., Brnčičeva ulica 17 B, 1231 Ljubljana - Črnuče ("Družba"), kot prodajalec, sklenila Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnega deleža v Družbi ("Pogodba"). Predmet nakupa je 100% poslovni delež v Družbi, za katerega bo Salus plačal 7.162.193 EUR kupnine ob zaključku (izpolnitvi) Pogodbe ter dodatno izplačilo v znesku 810.000 EUR, v treh enakih letnih zneskih v letih 2024 – 2026, ki je vezano na izpolnjevanje določenih pogojev v zvezi s poslovanjem Družbe.

Prodajna pogodba je sklenjena pod določenimi odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence in soglasje skupščine kupca.

Pogodba predvideva tudi možnost, da prodajalec po zaključku (izpolnitvi) Pogodbe odplačno pridobi do največ 1.000 novo izdanih delnic kupca, v kolikor bo to izglasovano na skupščini kupca.

Potencialni nakup poslovnih deležev v Družbi je skladen z razvojno strategijo družbe Salus, s katero želi družba skozi zadane strateške cilje, z inovativnim pristopom in na stroškovno učinkovit način, utrditi svojo vlogo enega od vitalnih členov v oskrbi s produkti in storitvami na področju zdravstva na trgih jugovzhodne Evrope. Z nameravanimi prevzemnimi aktivnostmi družba Salus sledi zavezanosti k ustvarjanju dodane vrednosti za vse deležnike poslovnega procesa in s tem nadaljevanju svoje več kot 50 letne tradicije.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 3.1.2023 dalje, vsaj za obdobje 5 let.

Uprava
Datum: 03.01.2023