Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-127/23

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sprememba finančnega koledarja pomembnejših objav družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in druge področne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d. d. obvešča javnost o spremembi finančnega koledarja pomembnejših objav za leto 2023. Sprememba se nanaša na datum objave Sklica 38. redne seje skupščine delničarjev, objave Letnega poročila in Izjave o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, in sicer bodo predmetni dokumenti objavljeni 09.03.2023, tj. en dan prej kot prvotno predvideno.

Spremenjen finančni koledar pomembnejših objav družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2023 je v prilogi.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 08.03.2023 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 08.03.2023