Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-32/23

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Revidirano letno konsolidirano poročilo družbe KS Naložbe d. d. za leto 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KS Naložbe d.d. objavlja Revidirano letno konsolidirano poročilo za leto 2022.

Nadzorni svet KS Naložbe d.d. je na seji 25. 4. 2023 potrdil revidirano letno konsolidiranim poročilom skupaj s poročilom neodvisnega revizorja.

Poročilo je v uradnem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega konsolidiranega poročila v skladu s prvim odstavkom 134. člena ZTFI – 1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Poročilo bo objavljeno na spletni strani družbe (www. https://www.ks-nalozbe.com/) od 26. 4. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Uprava
Datum: 26.04.2023