Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-579/23

CETIS, d. d., Celje

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba CETIS d.d. je dne 12. 9. 2023 pridobila 300.000 delnic izdajatelja družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica, matična številka: 5232058000, z oznako HIT2 in ISIN kodo SI0031200239, in jih takoj za tem, proste vseh bremen, prenesla na družbo CETIS-GRAF d.o.o., s čimer je izpolnila svoje obveznosti iz Pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev, sklenjene dne 20. 12. 2012 med družbama CETIS d.d. in CETIS-GRAF d.o.o., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5533473000.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).

Upravni odbor družbe
Datum: 13.09.2023