Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-126/24

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Revidirano konsolidirano poročilo Skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2023 v PDF obliki

Celotno revidirano konsolidirano poročilo skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d za leto 2023 je vključeno v priloženem dokumentu, objavljeno tudi na spletni strani www.salus.eu. Poročilo ne izpolnjuje zahtev Transparentne direktive in ne šteje za skladno z Uredbo o ESEF. Dokument je dostopen na vpogled tudi na sedežu družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00, od vključno dneva objave tega poročila do vključno dneva skupščine, v tajništvu uprave.


To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 11.03.2024 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 11.03.2024