Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AGM3-113/06

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) uprava družbe objavlja sklepe 10. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., z dne 12.12.2006

Sprejeti sklepi skupščine

  1. delničarjev Gorenja, d.d., so v pripetem dokumentu.
    Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

Napovedane izpodbojne tožbe

Delničar Kristjan Verbič je k sklepu 2. c napovedal izpodbojno tožbo.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 12. 12. 2006

Pripeti dokumenti: Sklepi 10. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.