Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-288/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 25.4.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 350 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 17.150,00 EUR, kar predstavlja 0,0195% vseh delnic in  0,0195%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 26.4.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  1.500 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 60.000,00 EUR, kar predstavlja 0,0836% vseh delnic in  0,0837%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.290.980 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,9662% vseh delnic in 72,1005% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 03.05.2023