Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-385/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 2.6.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 60 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.924,00 EUR, kar predstavlja 0,0033% vseh delnic in  0,0033%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.290.474 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,9380% vseh delnic in 72,1093% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 05.06.2023