Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-532/20

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-2. korespondenčni seji, dne 23. 7. 2020 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet je podal soglasje upravi družbe UNIOR d.d. za sklenitev pogodbe za prodajo nepremičnine na lokaciji bivšega TAM-a/Starkom-a v Mariboru.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 24.07.2020