Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QR-86/09

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje v tretjem četrtletju s 3,4 milijona evrov dobička

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje, objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 114. člen

Velenje, 5. november 2009 - Nadzorni svet Gorenja se je na današnji seji seznanil s poslovanjem Skupine Gorenje v tretjem četrtletju leta 2009. Obseg poslovnih aktivnosti Skupine Gorenje se je v zadnjem četrtletju po treh zaporednih četrtletjih padanja začel povečevati, saj so v avgustu začela rasti naročila in takšen trend se bo do konca leta 2009 predvidoma ohranil.

Poslovanje je v času velike gospodarske krize uspešno sledilo zastavljenim smernicam, tako da je družba ustvarila prosti denarni tok, ohranjala tržne deleže in beležila pozitivne učinke ukrepov za zmanjševanje stroškov in optimiranja procesov. Razvoj rezultata potrjuje, da lahko Gorenje do konca leta preseže prosti denarni tok v višini 25 milijonov evrov.

Skupina Gorenje je v prvih devetih mesecih letos dosegla skoraj 866 milijonov evrov prihodkov od prodaje, od tega v zadnjem četrtletju skoraj 298 milijonov evrov ali skoraj šest odstotkov več kot v drugem četrtletju in skoraj štiri odstotke več kot v prvem četrtletju letos.

Ponudba izdelkov, ki jih Gorenje pod lastno blagovno znamko proda kar 85 odstotkov, se je s pokrivanjem različnih segmentov in vseh cenovnih razredov še naprej prilagajala spremembam ravnanj potrošnikov v recesiji. V septembru so po uspešni in odmevni predstavitvi na največjem mednarodnem sejmu sodobne elektronike v Berlinu na trge lansirali novo kolekcijo gospodinjskih aparatov Gorenje Simplicity, ki odgovarja na želje potrošnikov po enostavnem upravljanju tehnološko in oblikovno dovršenih aparatov in v času krize hkrati izpolnjuje potrebo po izdelkih z ugodnejšo ceno.

Prodaja se je v tretjem četrtletju najbolj povečala v Vzhodni in Jugovzhodni Evropi, kar je ugodno vplivalo tudi na izboljšanje dobičkonosnosti prodaje. Na zahodnem delu starega kontinenta, kjer so v polletju kljub okoliščinam dosegli rast prodaje, pa se je trend rasti ohranil tudi v tretjem četrtletju. Razmere na trgih ostajajo zelo zaostrene, na panogo trajnih potrošnih dobrin pa najbolj negativno vpliva še vedno naraščajoča brezposelnost.

Skupina Gorenje je v tretjem četrtletju ustvarila pozitivni denarni tok v višini 21,2 milijona evrov, predvsem zaradi pozitivnih učinkov optimiranja zalog ter prilagoditve obsega nabave obsegu prodaje; kljub rasti prodaje se je namreč stanje zalog glede na polletno raven še znižalo.

Čisti dobiček v tretjem četrtletju je znašal 3,4 milijona evrov. Dobičkonosnost na ravni poslovnega izida iz poslovanja (EBIT) se je v tretjem četrtletju še dodatno izboljšala za dobrih 8 milijonov evrov in tako v prvih devetih mesecih kumulativno znaša 0,6 milijona evrov dobička iz poslovanja. V skladu z napovedjo uprave je tudi učinek procesnih sprememb od meseca aprila dalje v večjem obsegu izboljševal uspešnost poslovanja in skupaj dosegel 33,6 milijonov evrov.

Poleg skrbi za prodajo in zmanjševanje stroškov so se v Gorenju letos še posebej posvečali obvladovanju zalog in terjatev, pa tudi plačilnim in valutnim tveganjem, katere v teh zelo negotovih časih Svet za obvladovanje tveganj Skupine Gorenje obravnava s posebno pozornostjo. Plačilna tveganja so najbolj prisotna na trgih centralne in vzhodne Evrope ter Zahodnega Balkana, kjer je pri kupcih precej prisoten problem nelikvidnosti. Valutna tveganja pa v Skupini Gorenje uravnavajo in minimizirajo z naravnim usklajevanjem denarnih tokov v posamezni valuti, za nadgradnjo naravnemu ščitenju pa predvsem z izvedenenimi finančnimi instrumenti.

Strošek dela se bo v zadnjem četrtletju povečal zaradi vrnitve na 40-urni delovni čas, ki je posledica novo pridobljenih poslov, in zaradi dviga plač, še posebej socialno najbolj ogroženim. Učinek dviga plač bo v zadnjem četrtletju znašal 2,4 milijona evrov.

Ker želi Gorenje konec krize pričakati kar najbolj pripravljeno, kljub krizi vzpodbujajo vlaganja v razvoj novih inovativnih izdelkov, kjer sledijo usmeritvi v funkcijski in tehnološki napredek, učinkovito rabo energije in oblikovno dovršenost.

Nadzorni svet Gorenja je poteze uprave, ki je po septembrskem dogodku uspela uravnotežiti interese različnih deležnikov, ocenil kot hitre in ustrezne, ter upravo podprl pri aktivnostih, s katerimi v izjemno zahtevnih razmerah za poslovanje ustvarja pogoje za pozitivni razvoj rezultata.

Predsednik uprave Franjo Bobinac je z razvojem poslovanja v tretjem četrtletju glede na neugodne gospodarske razmere zadovoljen, saj so učinki izvajanih ukrepov pozitivno vplivali na rezultat: »Rezultati potrjujejo, da smo v Gorenju z aktivnostmi pri prodaji in optimiranju stroškov, kljub še vedno izredno težkim razmeram, že prišli na pozitivno raven poslovnega izida iz poslovanja (EBIT) in bomo ta trend nadaljevali tudi v prihodnje,« in ocenjuje, »da smo pri takšnem razvoju poslovanja do konca leta sposobni preseči načrtovani prosti denarni tok v višini 25 milijonov evrov. Kljub temu, da se na nekaterih trgih kažejo rahli znaki okrevanja, bo veliko odvisnega od zadnjega dela leta.«

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.
Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 05.11.2009