Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1992/09

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Telekom Slovenije, d.d. umaknil tožbo zoper Tušmobil, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d. je v sporu zoper Tušmobil, d.o.o., ki je potekal pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr.št. IV Pg 194/2007 umaknil tožbo, s katero je zahteval prepoved uporabe blagovne znamke Centreks ter prepoved bodočih kršitev navedene blagovne znamke. V navedenem sporu Telekom Slovenije, d.d. ni nikoli postavil nobenega odškodninskega zahtevka, je pa potrebno v skladu z Zakonom o pravdnem postopku v vsakem sporu navesti vrednost spornega predmeta, in to je Telekom Slovenije, d.d. postavil v višini 5.000.000 EUR. Posledično se Telekom Slovenije, d.d. ni odpovedal nobenemu odškodninskemu zahtevku.

S samo vložitvijo tožbe je Telekom Slovenije, d.d. že dosegel svoj primarni namen, to je umik znamke Centreks iz spletne strani Voljatel-a, potem Tuš Telekoma d.d., zdaj Tušmobila d.o.o. ter sekundarni namen, to je izbris spornega kalkulatorja cen, zaradi česar ni bilo več smotrno voditi postopka ter na ta način povečevati stroškov.

Telekom Slovenije d.d. s tem v zvezi še pojasnjuje, da vztraja pri stališču, da Centreks ni generična blagovna znamka, dokler se skladno z določbami Zakona o industrijski lastnini-1 ne dokaže drugače.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.
 
Uprava družbe
Datum: 16.12.2009