Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-524/10

GORENJE, d.d., Velenje

Politika upravljanja družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d.d., in Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., sta na svoji 56. redni seji dne 12. 4. 2010 oziroma na svoji 37. redni seji dne 16. 4. 2010 sprejela Politiko upravljanja družbe Gorenje, d.d.

Dokument se nanaša na krovno družbo Gorenje, d.d., Velenje in tudi na odvisne družbe, ki skupaj s krovno družbo sestavljajo Skupino Gorenje. Dokument predstavlja zavezo za prihodnje delovanje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 22.04.2010