Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-84/10

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 25. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja, z dne 22.05.2010, sprejete sklepe 25. redne seje skupščine delničarjev, ki so razvidni v pripetem dokumentu.

Skupščina delničarjev je dne 22.05.2010 na 25. redni seji skupščini sprejela vse, s strani uprave in nadzornega sveta, predlagane sklepe.

Pri 2. točki dnevnega reda skupščine "Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2009" sta pooblaščenca Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. napovedala izpodbojno tožbo.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 24. 05. 2010 dalje do dneva izteka predpisanega roka.
Predsednik nadzornega sveta
Boris Šefman
Datum: 24.05.2010