Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-815/10

GORENJE, d.d., Velenje

Tiki ukinja proizvodnjo grelnikov vode v Ljubljani

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Ljubljana/Velenje, 18. junij 2010 – Včeraj je uprava Gorenja sprejela sklep o pripravi skupščine hčerinske družbe Gorenje Tiki, d.o.o., ki bo 30. julija 2010 odločala o začetku postopka rednega prenehanja družbe. Razlogi za takšno odločitev so v povečevanju izgube podjetja, ki posluje negativno že od lani. Zaradi negativnega trenda, ki mu kljub številnim ukrepom za izboljšanje poslovanja tudi v prihodnje ne kaže preobrata v pozitivno smer, so se odločili, da podjetje pravočasno likvidirajo in s tem preprečijo nastanek še večje poslovne škode ali tveganje insolventnosti.

Trg grelnikov vode, ki so glavni proizvodni program Tikija, si po padcu prodaje zaradi svetovne gospodarske krize še vedno ni opomogel. Naročila ne sledijo načrtom prodaje; obseg prodaje v prvih petih mesecih letos je padel za dodatnih 10 odstotkov glede na enako obdobje lani, ob tem da so prihodki v letu 2009 za 27 odstotkov manjši v primerjavi z letom prej. Negativnih učinkov prenizkega obsega prodaje kljub zmanjšanju stroškov logistike, nabave in nekakovosti, optimizaciji izdelkov in režijskih služb ter povečanju produktivnosti niso mogli nevtralizirati. 

Stroški dela so se lani zmanjšali manj, kot je znašal padec prihodkov (- 16 odstotkov), letos pa so se celo povečali, kar je posledica dviga minimalne plače. Visoka obremenitev plač in poslovanja, ki je v Sloveniji med najvišjimi na svetu, predstavlja dodatni pritisk na poslovanje in s tem konkurenčnost družbe, zaradi česar proizvodnja grelnikov vode v Ljubljani ni več rentabilna.

Gorenje Tiki enostavnejše grelnike vode z nižjo dodano vrednostjo že štiri leta proizvaja tudi v Srbiji, kjer so stroški proizvodnje nižji. V tovarni v Stari Pazovi, ki trenutno posluje s pozitivno ničlo, z namenom dviga dobičkonosnosti obseg proizvodnje postopno povečujejo in do konca leta načrtujejo dobiček.

V zaostrenih okoliščinah poslovanja Tiki v Ljubljani le še poglablja izgubo, zato se je vodstvo odločilo za likvidacijo podjetja, s čimer bodo preprečili nastanek insolventnosti, ko podjetje ne bi bilo več sposobno poravnati vseh svojih obveznosti do upnikov.

Proizvodnjo bodo ustavili konec novembra. Zaposleni - v Tikiju je 270 zaposlenih za nedoločen čas – bodo do konca dela prejemali redne plače, vse dodatke in celoten regres. Po prenehanju bo podjetje izplačalo odpravnine v skladu z zakonom in ves čas nudilo pomoč pri iskanju novega dela v okviru Skupine Gorenje in na trgu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 18.06.2010