Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-210/10

TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana

Sklic 7. redne skupščine Triglav Naložbe, d.d.

Na podlagi določil Statuta družbe, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, uprava družbe sklicuje 7. redno skupščino delničarjev družbe Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, ki bo dne 3.8.2010, ob 10.00. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana.

Sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo so v pripetih dokumentih. Sklic skupščine bo dne 2.7.2010 objavljen tudi v Uradnem listu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Skupščinsko gradivo je delničarjem na razpolago tudi na spletni strani družbe www.triglav-fd.si, kjer bo od 2.7.2010 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi to sporočilo.
Uprava družbe
Datum: 02.07.2010