Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-189/10

GORENJE, d.d., Velenje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil:

  1. Franc BOBINAC, predsednik uprave
  2. Mirjana DIMC PERKO, članica uprave
  3. Drago BAHUN, član uprave
  4. Franc KOŠEC, član uprave
  5. Uroš MAROLT, član uprave
  6. Branko APAT, član uprave
  7. Peter KOBAL, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
  8. Ivan VIDAKOVIČ, predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
  9. Rajko STANKOVIĆ, predsednik društva MDS (Društvo - Mali delničarji – Skupaj smo močnejši)
  10. Kristjan VERBIČ, predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev

začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih parvic delničerjev na 15. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za 15.7.2010.

S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.

Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti datoteki. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 29.06.2010