Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-844/10

GORENJE, d.d., Velenje

Franjo Bobinac v upravnem odboru CECED-a

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

Bruselj, Velenje – 30. junij 2010 - Na generalni skupščini Evropskega združenja proizvajalcev gospodinjskih aparatov CECED v Bruslju je bil v najvišji organ združenja, ki pripravlja smernice za delovanje združenja (Steering Committee), izvoljen predsednik uprave Gorenja, Franjo Bobinac.

Upravni odbor CECED-a sestavlja osem predstavnikov največjih proizvajalcev velikih gospodinjskih aparatov in dva ponudnika malih gospodinjskih aparatov, zato pomeni imenovanje predsednika uprave Gorenja potrditev Gorenja kot enega najpomembnejših in najuglednejših igralcev v panogi in osebno priznanje Franju Bobincu, ki je na čelu Skupine Gorenje od julija 2003.

Gorenje spada med vodilne evropske izdelovalce aparatov za dom s šestdesetletno zgodovino. S tehnološko dovršenimi, vrhunsko oblikovanimi in energetsko učinkovitimi gospodinjskimi aparati je prisotno v sedemdesetih državah po svetu, večino prihodkov pa ustvari na evropskih trgih. Z več kot devetdesetodstotnim deležem izvoza je najbolj mednarodno slovensko podjetje. V letu 2009 je Skupina Gorenje z več kot 10.000 zaposlenimi ustvarila 1,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje.

Združenje CECED (Conseil Européen de la Construction d'appareils Domestiques) predstavlja panogo proizvajalcev gospodinjskih aparatov. Zavzema se za izboljšanje delovanja gospodinjskih aparatov ob hkratnem zmanjšanju okoljskih obremenitev, ki jih aparati med uporabo povzročajo. Pri doseganju tega cilja CECED nastopa kot partner v dialogu z institucijami Evropske unije, pristojnimi za pripravo in sprejemanje aktov, ki so zavezujoči za vse članice EU. Gorenje je član CECED-a od leta 1998.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 01.07.2010