Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-43/10

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 124. člen

Dne  9.7.2010 2010 smo od družbe IFC, 2121 Pennsylvania Ave., N.W. 20433, Washington, DC, ZDA, prejeli obvestilo, da je na dan 8.7.2010 pridobila 1.876.876 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 11,7991 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.. Pred pridobitvijo družba ni posedovala delnic izdajatelja Gorenje, d.d., z oznako GRVG.

Dne 9.7.2010 smo od družbe Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da se je zaradi izdaje novih 1.876.876 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., ki jih je v celoti prevzel IFC, delež glasovalnih pravic družbe, z dnem 8.7.2010 zmanjšal s 25,1933 % na 22,2207 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.

Dne 9.7.2010 smo od družbe INGOR, d.o.o., & co. k.d., Brnčičeva ulica 39, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče, prejeli obvestilo, da se je zaradi izdaje novih 1.876.876 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., ki jih je v celoti prevzel IFC, delež glasovalnih pravic družbe, z dnem 8.7.2010 zmanjšal s 5,6627 % na 4,9945 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 12.07.2010