Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-325/10

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Pobuda za uveljavitev P računov v tretjem pokojninskem stebru

Ljubljanska borza predlaga uvedbo P računov v tretjem pokojninskem stebru. Uvedba P računov stimulira naložbeno varčevanje za starost posameznikov, pospešuje možnosti financiranja rasti domačega gospodarstva in ima pozitivne učinke na finančni trg, hkrati pa na dolgi rok predstav-lja osnovo za iskanje vzdržne smeri razvoja na področju razbremenitve pokojninske blagajne prvega stebra in s tem stroškov dela, ki danes v preveliki meri bremenijo podjetja. Zato gre za enega ključnih ukrepov nove Strategije razvoja slovenskega trga kapitala, ki ima široko podporo pri vseh deležnikih trga kapitala.

Individualni pokojninski računi v okviru tretjega stebra so v svetu povsem nekaj običajnega. Zaradi zmanjševanja pokojnin iz prvih stebrov raste delež naložbenih oblik varčevanja za starost. V Sloveniji je pomembno, da se poleg kolektivnega drugega stebra razvije individualni del dodatnega pokojninskega varčevanja oziroma tretji steber, saj lahko poleg zmanjševanja tveganja revščine prebivalstva na stara leta prinese pomembne dodatne dolgoročne pozitivne učinke tudi za domače gospodarstvo.

Delovanje tretjega stebra je lahko enostavno, za uvedbo pa ne potrebujemo dodatnih institucij ali infrastrukture. V okviru P računov lahko vsak odgovoren posameznik svoje premoženje, finančne produkte, druge naložbe in denarna vplačila opredeli kot dolgoročno pokojninsko varčevanje, na podlagi katerega je upravičen do davčnih spodbud. Finančne institucije, t.j. banke, zavarovalnice, borzno posredniške družbe in družbe za upravljanje lahko z že obstoječo infrastrukturo enostavno zagotovijo ustrezno vodenje ter administriranje P računov ter ob tem tudi strokovno svetovanje pri upravljanju premoženja.

Z uvedbo P računov bomo dosegli namenskost in dolgoročnost varčevanja fizičnih oseb v Sloveniji, pri čemer se bo del zasebnega premoženja in tekočega varčevanja usmeril v reševanje največjega dolgoročnega finančnega problema Slovenije, to je zagotavljanje primernega dohodkovnega položaja starostnikov. Dolgoročno bo takšno povečanje in usmerjanje narodnogospodarskih prihrankov tudi povečevalo konkurenčnost in uspešnost slovenskega gospodarstva. Dolgoročno zmanjšana obremenitev stroškov dela, boljša uporaba dodatno zbranega kapitala ter nove možnosti v dejavnosti finančnih storitev bodo zniževali stroške podjetij ter jim omogočali rast, nova vlaganja in zaposlovanje, prebivalstvu pa bodo ti učinki preko večje zaposlenosti in višjega BDP omogočali doseganje višje ravni blaginje.

Ljubljanska borza je danes objavila analizo Mednarodna primerljivost rešitev v tretjem stebru pokojninskega sistema in predlog zasnove P računov, ki jo je pripravil dr. Aleš Berk Skok. Ljubljanska borza predlaga, da Ministrstvo za finance v okviru obstoječe zakonodaje s področja finančnega sistema uredi vodenje in davčno obravnavo namenskega pokojninskega varčevanja v sistemu P računov.
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 08.11.2010
Pripeti dokumenti:  Povzetek predloga uvedbe,  Študija