Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1346/10

GORENJE, d.d., Velenje

Uprava Gorenja deluje v korist vseh delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Pojasnilo uprave Gorenja v zvezi z odzivom enega izmed delničarjev – družbe Home Products Europe

Uprava Gorenja z namenom zaščite interesov delničarjev in interesov gospodarske družbe podaja pojasnila na nove objave v medijih v zvezi s predlogom družbe Home Products Europe B.V. za sodelovanje v tretjem krogu dokapitalizacije in v zvezi z vsebino dopisa, ki ga je direktor te družbe Philip Sluiter poslal nadzornemu svetu in upravi Gorenja.

V zvezi z ravnanjem direktorja družbe Home Products Europe Philipa Sluiterja je mnenje uprave Gorenja, da gre za enega od 20.848 delničarjev družbe Gorenje, ki ima tako kot vsi ostali pravico do svojega mnenja in povsem enake možnosti kot vsi ostali lastniki, da sodeluje pri upravljanju družbe. V poslovnem svetu je običajno, da delničarji svoje mnenje in voljo izrazijo na skupščini delničarjev. Uprava Gorenja uživa vso podporo in zaupanje večine delničarjev, kar je bilo potrjeno s sklepom skupščine delničarjev z dne 15. julija 2010, ko je večina delničarjev podprla delo uprave in nadzornega sveta v preteklem letu. Aktualna dogajanja bi lahko kazala na to, da gre za poskus uveljavitve parcialnih osebnih interesov enega izmed delničarjev. 

Uprava Gorenja v skladu s statutom in zakonskimi predpisi dela v dobro družbe in zaposlenih ter ustvarja vrednost za vse delničarje. Poslovni rezultati ter mnenja strokovne javnosti, kažejo, da nam to, tudi v izjemno težkih globalnih gospodarskih okoliščinah, uspeva.

Uprava Gorenja razume dopis družbe Home Products Europe kot izraz nestrinjanja njenega direktorja Philipa Sluiterja s strategijo družbe Gorenje. Skupina Gorenje je letos sprejela strateški načrt za obdobje 2010-2013, ki ga je skrbno pregledal in potrdil nadzorni svet. Prav tako je nadzorni svet potrdil poslovni načrt za letošnje leto. Oba dokumenta sta bila predstavljena tudi na skupščini delničarjev 15. julija 2010 in na srečanjih z domačimi in tujimi finančnimi analitiki ter se aktivno izvajata v praksi.   

Poslovanje družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje ter aktivnosti uprave Gorenja redno nadzira in spremlja nadzorni svet, ki je bil potrjen na skupščini delničarjev. Le-ta v skladu z zakonskimi določili in statutom družbe deluje v dobro podjetja. Prav tako nadzorni svet redno pregleduje in potrjuje obdobne poslovne rezultate družbe. Poslovanje Gorenja redno pregleduje zunanja revizijska družba ter služba za interno revizijo, revizijska komisija pa deluje tudi v okviru nadzornega sveta. Uprava Gorenja nima nobenih zadržkov do razkrivanja podatkov nadzornemu svetu. Vse potrebne  informacije redno posreduje nadzornemu svetu.

V prvi polovici leta je Gorenje poslovalo v skladu z načrtovano dinamiko in s pozitivnim poslovanjem ter uresničevanjem zastavljenih ciljev nadaljuje tudi v drugi polovici leta. Poslovne rezultate dosežene v prvih treh četrtletjih letošnjega leta bomo sicer objavili 23. novembra.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 16.11.2010