Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-65/11

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Čistopis razširjenega dnevnega reda 26. redne seje skupščine delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 direktor družbe SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d. Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana, objavlja čistopis dnevnega reda 26. redne seje skupščine delničarjev, ki bo 21.5.2011 ob 11.00 uri v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 5.5.2011 dalje do dneva izteka predpisanega roka.
 
Uprava
Datum: 05.05.2011