Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-41/11

GORENJE, d.d., Velenje

Poslovanje Gorenja v prvem polletju letošnjega leta

Gorenje z višjimi prihodki od prodaje. Dobičkonosnost pod vplivom cen surovin in materiala. Kljub temu čisti dobiček višji kot lani.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 112. člen (polletno poročilo)

Nerevidirano polletno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar - junij 2011 je na svoji 15. seji dne 29.8.2011 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 29.08.2011