Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-729/12

GORENJE, d.d., Velenje

Naslednje leto selitev Askove proizvodnje iz Švedske v Velenje

Preselitev proizvodnje del prestrukturiranja Gorenjeve švedske družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, Vara/ Švedska, 6. julij 2012 - Upravni odbor Aska, Gorenjeve hčerinske družbe, je danes sprejel odločitev, da se Askova celotna proizvodnja preseli iz tovarne v Vari na Švedskem v Gorenjeve proizvodne obrate v Velenju. Selitev bo izvedena v naslednjem letu. V Vari bodo ostali oddelki za razvoj, upravljanje blagovne znamke Asko in marketing. S tem bo delo v družbi Asko ohranilo približno 50 od 500 zaposlenih. Proizvodnja v Vari predstavlja približno 7 % v strukturi proizvodnje Skupine Gorenje.

Upravni odbor Aska je odločitev sprejel na podlagi podrobnih analiz o različnih možnostih za prestrukturiranje družbe in po zaključku pogajanj z reprezentativnimi sindikati glede teh možnosti. Preselitev celotne proizvodnje, vendar ohranitev razvojnega oddelka kot tudi oddelka za upravljanje blagovne znamke in marketing, se je izkazala kot najbolj optimalna z ekonomskega vidika.

Selitev proizvodnje iz Vare v Velenje bo potekala v dveh korakih. Proizvodnja pralnih in sušilnih strojev se bo na Švedskem zaključila 31. januarja 2013 in nato v mesecu aprilu pričela v Velenju, proizvodnja pomivalnih strojev se bo na Švedskem zaključila 30. junija 2013 in septembra  pričela v Velenju.

Skupina Gorenje je švedsko družbo Asko prevzela leta 2010. Kljub številnim projektom za izboljšanje poslovanja posluje Asko negativno in slabše od načrtovanega. Poleg tega se konkurenca proizvajalcev iz držav z nizkimi stroški kot tudi največjih igralcev, ki v zadnjih nekaj letih povečujejo delež proizvodnje v državah z nizkimi stroški, povečuje, pritiski na prodajne cene pa zaradi presežnih kapacitet in gospodarskih razmer naraščajo.

Odločitev o preselitvi proizvodnje iz Švedske je del aktivnosti za optimizacijo proizvodnih lokacij, ki jih Skupina Gorenje izvaja v skladu s strateškim načrtom za obdobje 2012 – 2015.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 06.07.2012