Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1074/12

SLOVENIJALES d. d., Ljubljana

Sklic 20. redne skupščine delničarjev družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi 37. in 38. člena statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje 20. redno skupščino delničarjev družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ki bo v ponedeljek, dne 26.11.2012 ob 10.00 uri v veliki sejni dvorani - pritličje Poslovnega centra SLOVENIJALES, Ljubljana, Dunajska cesta 22.

Delničarjem je gradivo za skupščino in vzorci prijav udeležbe ter pooblastila za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na navedeni skupščini delničarjev družbe dostopno na sedežu družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana, v tajništvu sektorja za pravne, kadrovske in splošne zadeve, soba št. 131/I, od 10.00 in 13.00 ure ter v spodaj pripetem dokumentu.

Sklic skupščine delničarjev družbe je objavljen v časopisu Dnevnik dne 25.10.2012 in bo objavljen tudi na uradnih spletnih straneh družbe http://www.slovenijales.si od 25.10.2012 dalje ter bo dostopen na javnih uradnih spletnih straneh družbe od dne objave sklica skupščine še najmanj pet let.

SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d.

uprava družbe
Datum: 25.10.2012