Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-179/13

GORENJE, d.d., Velenje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil:

  1. Franc BOBINAC, predsednik uprave
  2. Marko MRZEL, član uprave
  3. Branko APAT, član uprave
  4. Peter GROZNIK, član uprave
  5. Drago BAHUN, član uprave - delavski direktor
  6. Peter KOBAL, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
  7. Ivan VIDAKOVIĆ, predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
  8. Rajko STANKOVIĆ, predsednik društva MDS (društvo Mali delničarji Slovenije)
  9. Kristjan VERBIČ, predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev

začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih parvic delničerjev na 19. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za 5.7.2013.

S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.

Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti datoteki. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 19.06.2013
Pripeti dokumenti:  Dopis, navodila in pooblastilo