Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-630/14

GORENJE, d.d., Velenje

Tudi IFC v konverzijo terjatev v delnice Gorenja

Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 17. julij 2014  — Gorenje je z Mednarodno finančno korporacijo IFC v skladu s sklepom 20. skupščine delničarjev Gorenja, d. d., z dne 23. 8. 2013, ki omogoča povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, sklenilo pogodbo o konverziji  terjatev IFC v 1.005.020 novoizdanih navadnih delnic Gorenje. V preteklih dneh je Gorenje pogodbo o konverziji terjatev v osnovni kapital sklenilo tudi z Gorenjsko banko, ki je pridobila 1.315.166 novih delnic. Gorenje s konverzijo terjatev IFC v delnice uspešno zaključuje tudi tretjo dokapitalizacijo.

Delničarji Gorenja so na skupščini z dne 23. 8. 2013 potrdili izvedbo treh dokapitalizacij. Prva in druga dokapitalizacija sta bili izvedeni z denarnimi vložki in družba je z njima uspešno pridobila skoraj 27 milijonov evrov svežega kapitala v Sloveniji in tujini.

Tretja dokapitalizacija pa omogoča pretvorbo terjatev finančnih institucij, ki so bile upnice družbe na dan 20. skupščine, v osnovni kapital družbe za največ 9.681.964,61 EUR z izdajo največ 2.320.186 novih delnic. Cena delnice v vseh treh dokapitalizacijah znaša 4,31 EUR.

S pretvorbo terjatev s strani IFC v 1.005.020 novih delnic ter terjatev s strani Gorenjske banke v 1.315.166 novih delnic se bo osnovni kapital Gorenja v tretji dokapitalizaciji povečal za natanko toliko, kot je bilo določeno s skupščinskim sklepom.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 17.07.2014