Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-119/16

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Telekom Slovenije, d.d., prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi s predlogom družbe T-2, d.o.o., za obnovo postopka

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je od Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 26. 2. 2016 prejel sklep, izdan 3. 2. 2016, s katerim je sodišče predlog družbe T-2, d.o.o. za obnovo postopka, končanega s pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VIII Pg 54/2007, z dne 21. 1. 2013 v gospodarskem sporu tožeče stranke T-2, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., zaradi plačila odškodnine v višini 129.556.756,00 EUR s pripadki, s katero je sodišče razsodilo, da se tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrne, zavrnilo.

Okrožno sodišče v Ljubljani je družbi T-2, d.o.o., naložilo, da je Telekomu Slovenije, d.d., dolžna v roku 15 dni povrniti pravdne stroške v višini 152.457,50 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po preteku roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 26.02.2016