Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-412/16

PETROL, d.d., Ljubljana

Uprava in nadzorni svet sprejela strateški poslovni načrt skupine Petrol za obdobje do leta 2020

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 16. junij 2016 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 30. seji obravnaval in potrdil Strateški poslovni načrt skupine Petrol za obdobje 2016 – 2020. Strateški poslovni načrt postavlja temelje poslovnega delovanja skupine Petrol v prihodnjih štirih letih. Do leta 2020 bodo čisti prihodki od prodaje dosegli 4,3 milijarde evrov, EBITDA je predviden v višini 190 milijonov evrov, čisti poslovni izid bo dosegel 97 milijonov evrov, kar je 40 % več, glede na plan 2016. Naložbe v stalna sredstva pa so v obdobju 2016 – 2020 predvidene v skupni višini 350 milijonov evrov, kar je pomemben pogoj za dolgoročno učinkovito rast, razvoj in poslovno uspešnost skupine Petrol. Osnovni vodili pri oblikovanju in izvajanju strateškega načrta sta zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju.

Besedilo je razvidno v pripetem dokumentu.

 

 

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave
Datum: 17.06.2016