Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-835/18

GORENJE, d.d., Velenje

Objava sklica 28. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

V skladu s 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 27. členom statuta družbe GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, uprava družbe GORENJE, d.d. na zahtevo delničarja Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á r.l., s poslovnim naslovom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luksemburg, vpisanega v luksemburški poslovni register in register družb pod št. B224161, sklicuje 28. skupščino družbe GORENJE, d.d., ki bo potekala 30. oktobra 2018 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 12, 3320 Velenje.

Sklic 28. skupščine delničarjev Gorenja, d. d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami, so v pripetih dokumentih.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.
Datum: 29.10.2018