Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-250/19

GORENJE, d.o.o.

Objava sklica zasedanja (skupščine) imetnikov obveznic z oznako GV02 in ISIN KODO SI0032103739

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d. o. o., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d. o. o. sklicuje zasedanje (skupščino) imetnikov obveznic z oznako GV02 in ISIN KODO SI0032103739, ki bo dne 28. maja 2019, z začetkom ob 11.00 uri na sedežu družbe Gorenje, d.o.o, Partizanska cesta 12, 3320 Velenje.

Sklic zasedanja (skupščine) imetnikov obveznic in predlogi sklepov z obrazložitvami, so v pripetih dokumentih.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.o.o., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo družbe Gorenje, d. o. o.
Datum: 26.04.2019